tirsdag 30. november 2010

Lotto i straummarknaden


VG melder om nye rekordhøge kraftprisar Men den politiske debatten om straumsituasjonen skrapar så langt berre i overflata, anten det er Siv Jensens mas om nye gasskraftverk eller Jens Stoltenbergs forsikringar om at meir kraft er på veg. Systemet er problemet i energipolitikken.

Tidleg på 1990-talet vart ordninga med fast og lik pris i Noreg avvikla og marknadskreftene fekk inntog i kraftsektoren. Det har ikkje ført til lågare prisar, men til ein gigantisk staum-Lotto heilt ute av kontroll. No er det umuleg for vanlege folk å vite kva rekninga vert for lys og varme frå vinter til vinter.

Dagens Lotto-system, er litt som om ein går i butikken uvitande om kor vidt mjølka kjem til å koste 15 eller 250 kroner frå gang til gang. Noreg treng eit enkelt og forutseibart energisystem. Prisen må vere lik i heile landet, og det må vere muleg å forusjå kva kostnadane vil bli for forbrukarar og bedrifter. Om det betyr at det vert mindre overskot for private selskap som opererar som pris-parasittar er det til å leve med

Det må bli slutt på at Noreg eksporterar vekk enorme kraftmengder om sommaren, samstundes som vi veit at det vert nye prisrekordar kvar vinter. Sjølvsagt er det store pengar å tene for private krafttilbydarar i dagens marknad. Men eg meiner at energiressursane i Noreg først og fremst må brukas til å reise industri og sikre stabile og menneskelege straumprisar for næringsliv og forbrukarar

Kvart år let politikarane som om dei vert overraska av prissjokka på straum, og kvart år er det berre eitt svar dei får seg til å levere; fleire gasskraftverk. Men Noreg treng først og fremst politisk vilje til å styre energisektoren. Marknaden har synt seg ute av stand til å fordele kraftressursane effektivt og langsiktig, det må politikarane snart innsjå.

1 kommentar:

 1. No er det umuleg for vanlege folk å vite kva rekninga vert for lys og varme frå vinter til vinter.

  Hvis de tegner en fastpriskontrakt skulle ikke det være et problem.

  Prisen må vere lik i heile landet

  Jeg tror ikke du har tenkt helt gjennom dette. Fastpris er det samme som en flat skatt; de rike tjener mest på det.

  Sjølvsagt er det store pengar å tene for private krafttilbydarar i dagens marknad.

  Det er det nok, men siden 90% av vannkraftverkene driftes av offentlig eide selskap, så det nok stat, fylkeskommuner og kommuner som tyner folk flest, med dette som i virkeligheten er en skjult skattlegging.

  Prismekanismen og markedet har fungert som den var ment; de private husholdningenes strømforbruk har gått ned. Det som driver prisene nå er den rødgrønne regjeringens vanvittige politikk, blant annet forbud mot oljefyring og elektrifiseringen av norsk sokkel. Det er ikke nok utbygd strøm til alt dette, og SV vil jo verne alle vassdrag og forby all utbygging av strømnett. Skammelig kortsiktig, men er man sosialist...

  SvarSlett