fredag 12. november 2010

Velferdskutt i Europa

Over heile Europa kuttar høgreregjeringar i velferden. I ly av finanskrisa får mørkeblå politikarar gjennom punktet som alltid står øvst på agendaen; å svekke eller avskaffe rettar og velferdsordningar arbeidarrørsla har kjempa fram. Sist ute er den konservative regjeringa i Storbritannia, som aukar eigenbetalinga i høgre utdanning. Trass valdsame og valdelege protestar verkar den høgreregjeringa fast på at det er vanlege studentar som skal ta rekninga for statsgjeld og økonomisk krise.

Velferdskutta er dobbel dose av feil medisin for Europa. For det første skaper velferdskutta utryggleik og dårlegare levekår for vanlege folk. Urettvisa er åpenbar; dei av oss som aldri har flytta ei krone i børshandel må betale, medan bankane får skattefinansierte redningspakkar. Slikt må ein kalle med rett namn; det er klassepolitikk, for dei rike.

Men velferdskutta vil ikkje berre gjere kvardagen tøffare for mange medan krisa står på, dei vil også bidra til at krisa får varer lengre. Høgrepolitikken er beste oppskrift på fleire år med høg arbeidsløyse, låge investeringar og lite fart i økonomien. Lågare velferd, lønnsfrys og oppseiingar i offentleg sektor, vil i sum bety mindre kjøpekraft og dermed dårlegare omsetjing for bedrifter flest. Konsekvensen av det vert ein ny skru på ein nedgåande spiral; fleire konkursar, fleire oppseiingar, fleire utan arbeid. Slik bidreg marknadsøkonomiens fremste forsvarar til å gjere krisene kapitalismen skaper både lengre og verre.

1 kommentar:

  1. Det er ikke noen sans eller samling i det du skriver. Det er jo nettopp de dyre økonomiske velferdsreformene (eksempelvis 35 timers arbeidsuke og 60 års pensjonsalder i Frankrike); nettopp stillings- og lønnsinflasjonen i offentlig sektor som har 'tvunget' uansvarlige regjeringer til å låne alle disse pengene, og dermed sugd opp likviditet og kapital som kunne vært brukt i verdiskapende og produktiv sektor, noe som har ført til lavere investeringer blant 'bedrifter flest', med høyere arbeidsledighet som resultat. Sosialistene har festa med lånte penger og nå må høyrerealistiske regjeringer rydde opp i svinestien som er skapt.

    Sosialisme fører uvegerlig til ruin - både mentalt og økonomisk.

    SvarSlett