torsdag 18. november 2010

Uskuldige PST

Overvakningsskandalens frekkaste står PST-sjef Janne Kristiansen for. Ho meiner at PST er uskuldig dømd av slemme SV-arar og media. Det mindre enn eit døgn etter at justisministeren i pinleg detalj gjorde greie for at PST og Oslo-politiet hadde langvarig og brei kjennskap til at USA hadde oppretta ei overvakningseining sett saman av tidlegare politi og PST-folk, og at denne dreiv omfattande overvakning og registrering av norske statsborgarar. Utan at PST kjende noko trong til å informere justisdepartementet. Særleg er valet av ordet uskuldig spenstig. Det er nett det saka handlar om; at PST har tillete at uskuldige, tilfeldig forbipasserande, demonstrantar og aktivistar, har blitt overvaka og registrert av ei framand makt på norsk jord.

Den kalde krigen er over, tida for ei frittgåande overvakningstenste som ser gjennom fingrane med det som passar bør li same skjebne.

1 kommentar:

  1. Hvorfor så paranoid, Linge? Er det tryggheten til SUs venner blant ekstreme islamister dere er bekymret for? Du vet, de som liker å drepe amerikanere der de finner dem. Som kameratene deres i Hamas og Hezballah.

    Vi er i en ny krig. USA har legitime sikkerhetsbehov og med venstresideterroren i friskt minne skulle det bare mangle at ikke jihadistene og deres norske medløpere blir sett etter i kortene.

    SvarSlett