onsdag 9. februar 2011

Krigen styrkar Taliban

Forskarane Alex Strick van Linschoten og Felix Kuehn har saman med New York Universitys Center on International Cooperation dokumenterar det fredsrørsla lenge har sagt. NATOs krigføring i Afghanistan stykar Taliban

mandag 7. februar 2011

Hvor blir det av Siv Jensen og Hege Storhaug?

Revolusjonene i Midt-Østen utfordrer ikke bare Ben Ali og Mubarak. Også Siv Jensen og Hege Storhaug skulle nok ønske at ord som Egypt og Tunisia forsvant fra internett.

Les resten av innlegget her

torsdag 27. januar 2011

Ny revolusjon?

Burde sikkert skrive om Civita og høgreideologane Torbjørn Røe Isaksen og Astrid Meland ( som går under tittelen journalist no om dagen) Det får vente til i morgon. I mellomtida denne artikkelen frå Al Jazeera om opprøret i Egypt.

onsdag 26. januar 2011

mandag 24. januar 2011

Løgner frå dei "twitrande klassane"


Den folkelege revolusjonen i Tunisia kan fort syne seg å vere den viktigaste hendinga i 2011. Både diktatorar i arabiske land, Apartheid-staten Israel og USA merkar presset.

Denne artikkelen Dagbladet attgjev på norsk, er eit glitrande oppgjer med medieskapte myter om revolusjonen. Brendan O'Neill
Journalist og redaktør av Spiked Online syner at bileta i Vesten av at det var "twitterkrigarar" i Europa som avdekka korrupsjonen og despotiet i Ben-Ali regimet, seier meir om sjølvdyrkinga til vestlege humanistar enn den faktiske situasjonen i Tunisia.
Revolusjonen vart sett i gang av arbeiderklasseungdom, kjøpmenn og bønder - og held fram fordi folk i Tunisia merkar kor mykje makt vanlege folk rår over når ein handlar i fellesskap.

Erfaringar frå januar

Ved utgangen av januar er det tid for å konkludere med at vi alle har lært to viktige ting denne månaden.

1. Å gje opphald til Maria Amelie eller andre papirlause flyktningar trugar rettstaten og lagar farleg presedens for framtida.
2. Å vedta det mest omfattande overvakningsdirektivet sidan krigen samsvarar derimot med prinsippa i rettstaten, og sett sjølvsagt ingen farleg standard for kva som er greit å gjere.

Denne runden med livslang læring er sponsa av statsministerens kontor. Takktakk.

fredag 10. desember 2010

SU speglar WikiLeaks


Frå 14.30 i dag har www.su.no spegla WikiLeaks gjennom domenet wikileaks.su.no. Som eg har skrive i ein tidlegare post handlar WikiLeaks om demokrati og ytringsfridom. Difor går SU frå ord til handling og har i samarbeid med WikiLeaks sett opp ein server som automatisk kopierar og vidareformidlar dokumenta frå varslarnettstaden.

Det gjer vi for å bidra til å halde WikiLeaks gåande, trass forsøk på å stenge nettstaden. Du kan sjekke wikileaks.su.no for å lese avsløringane frå WikiLeaks, eller gå til www.su.no for å lese meir om korleis du kan bidra i kampen for fridom på internett.