onsdag 26. januar 2011

System og menneske

Skriv om at vi må gjere kål på system som ikkje taklar menenske på framtida.no

1 kommentar:

 1. Etter den analysen kan alle som frykter for SUs lille horde sove trygt igjen. Det er forsåvidt originalt at en ungdomspolitiker henvender seg til et dårlig betjent segment av populasjonen - barnehagebarn, men oppdiktede karikaturer har ingen plass i de voksnes verden.

  Linge avviser idéen om "den rasjonelle aktør". Han avviser idéen om at enkeltmennesket som oftest handler etter egeninteresse og i tråd med de incentiver rammer, regler og valgfrihet gir. Linge tilhører visst ikke disse rasjonelle aktørene. Så vet man det.

  Frihet er vanskelig. Frihet kan være tungt. Sosialister slites ut av det; hvilken shampoo? Hvilken teletilbyder? Buss eller gå? Katt eller kaniner? Frihet er mørtelen som binder demokratiets grunnmur, men SU mener mørtelen er undertrykket av alle steinene!

  Og så var det militarismen og voldsromantikken. Den er uunngåelig. "Gjere kål på", "yppar til systemkrig", "to frontar", "til krig mot", "ligg lagleg til for hogg", "vil eg til livs". Dette er fascistpreik. I enn annen tid, med en annen Linge, var kampen for menneskenes frihet fra diktat og ufrihet noe det var verdt å slåss og dø for. SUs nåværende leder går inn for uniformering av folks hverdagsliv; alle skal være kledd i tvangstrøyer.

  Det er lov å drømme om et samfunn der det "like fint å jobbe som å danse", men stikk fingeren i jorden og finn ut hvor dere er og kommer fra.

  SvarSlett