fredag 10. desember 2010

SU speglar WikiLeaks


Frå 14.30 i dag har www.su.no spegla WikiLeaks gjennom domenet wikileaks.su.no. Som eg har skrive i ein tidlegare post handlar WikiLeaks om demokrati og ytringsfridom. Difor går SU frå ord til handling og har i samarbeid med WikiLeaks sett opp ein server som automatisk kopierar og vidareformidlar dokumenta frå varslarnettstaden.

Det gjer vi for å bidra til å halde WikiLeaks gåande, trass forsøk på å stenge nettstaden. Du kan sjekke wikileaks.su.no for å lese avsløringane frå WikiLeaks, eller gå til www.su.no for å lese meir om korleis du kan bidra i kampen for fridom på internett.

2 kommentarer: