fredag 3. desember 2010

Ap er objektive og grisar flyg

Tidlegare forsvarsminister Anne Grete Strøm Erichsen meiner at Arbeidarpartiet alltid er objektive når det gjeld USA. Greit. Dersom AP i same slengen kan gje meg ein flygande gris til jul, vert eg glad

1 kommentar: