torsdag 2. desember 2010

Gladsak

Dagens gladsak kjem etter nok ei Wikileaks-avsløring; USAs ambassadør i Sverige ser på den raud-grøne regjerinag som eit trugsmål mot NATO. Dette er ei sånn sak som er litt sann og litt latterleg på ein gang. Litt sann fordi den raud-grøne regjeringa har betydd eit utanrikspolitisk skifte, best markert når Noreg henta våre soldatar heim frå Irak. Litt latterleg fordi den blinde USA-lojaliteten endå ligg i tjukke og gode lag hjå leiinga i det Norske Arbeidarpart, som mellom anna syt for at Noreg førebels opprettheld innsatsen i den vonlause krigen i Afghanistan.

Om denne "avsløringa" er uttrykk for noko, er det først og fremst ei grunnleggande endring i i folkevilja i Noreg - og mange andre land. Den brutale og ulovlege invasjonen av Irak, og den vedvarande katastrofa i Afghansitan, har svekka truverdet og oppslutnaden om USAs utanrikspolitikk blandt folk flest. Det er like greit.

1 kommentar:

  1. Men hva er dette? Har du begynt å tro på amerikanske etterretningsrapporter?

    Men det USA-støttede nordiske militærsamarbeidet i Nordic Battle Group fungerer aldeles framifrå: Også Finland og Sverige sendte soldater med oss til Afghanistan. Til og og med Island opprettet en liten militæravdeling (for første gang!) for å få være med.

    De eneste som har fått svekket oppslutning er Sosialistisk Venstreparti. Ikke kødd med folkeviljen.

    SvarSlett