mandag 4. oktober 2010

KrFs nye leiar?


Kristeleg Folkeparti leitar for tida etter ny partileiar. Å finne nokon som kan fylle skoa etter den liberale og populære Dagfinn Høybråten vert sikkert krevjande. Sidan KrF alltid har stått på sida til nestekjærleiken og kjempa for dei som står svakt, er det vel berre rett og rimeleg at vi andre gjev KrF støtte og hjelp no som dei har passert sperregrensa på tur nedover. Difor tilbyr eg, audmjukt, å hjelpe KrF i jakta på ny partisjef.

Ein leiar i eit lite og religiøst forankra parti må vere karismatisk, engasjerande, og brenne intenst for partiets hjartesaker. I KrF er kjennskap og lojalitet til dei heilage skriftene eit sjølvsagt krav, omfanget av dette kravet let seg kompensere med litt lausare føringar når det gjeld å halde seg til den såkalla "verkelegheita." Med dette som rettesnor har eg tråla verdsveven, og den som søkjer skal som skrifta seier finne. Eg måtte rett nok ut av landet før eg fann ein kandidat som var rette mannen, men sidan KrF frå før ser ut til å ha eit omtrentleg forhold til landegrenser, reknar eg med at det går greit.

Mine herrar (og dei damene som fekk lov til å sitje stille og lytte i forsamlinga) eg presenterar herved KrFs nye superhelt. Ein mann som verken let seg målbinde av liberale journalistar, agressive ateistar, vitskapsmenn, statistikk eller nokon som helst form for fakta, Gode KrF, eg ber dykk ta i mot mitt venlege og velmeinte forslag til ny partileiar:

Scott Lively

Scott kven? seier kanskje du. Lat meg forklare.

Scott Lively er amerikanar. Og prest. Han er ikkje berre ein livleg og dyktig kommunikator, han har og drive omfattande forskning på fleire felt som ligg KrF nære. Homofile, altså. Der konvensjonelle og defensive kristenfolk går tom for argument i møte med den liberale fundamentalismen, har Lively alltid nye på lager. For eksempel at Hitler og absolutt alle nazistar var homsar ( forfølginga av homofile i Nazi-Tyskland var sjølvsagt berre ein avledningsmanøver)

Lively er langt frå berre ein folkekjær talsmann, han er og ein durkdreven realpolitikar som kan syne til politisk gjennomslag på fleire viktige felt Til dømes dreiv han vellukka kampanjeverksemd i Uganda - der han m.a. påviste at den internajsonale homorøsla truga landet med atomvåpen.Jammen slo ikkje folket i Uganda ring om familien. Frå og med no er homofili ei kriminell "handling" som kan straffast med døden.

Scott har også god medieerfaring, han klarte seg mellom anna som de kanskje såg tidlegare i bloggposten heilt glitrande i dette intervjuet i The Daily Show.

Fleire har teke til orde for samling om eit tydeleg KrF, med ein klår kristen profil. Eg er viss på at det er få som vil klare oppgåva med å tydeleggjere den kristne bodskapen, og skilje KrF ut frå dei andre partia, på ein betre måte enn min kandidat.

P.S: Om valnemnda synes det er vanskeleg å ringe ein så annerkjend og høgståande person som hr. Lively, kan eg godt kontakte han for dykk. Det er berre å seie frå. Eg reknar med positiv attendemelding.

3 kommentarer:

 1. Jeg ler!
  Blinkskudd! Likte veldig godt: (og dei damene som fekk lov til å sitje stille og lytte i forsamlinga)
  Det er rart at noe som virker så virklighetsfjærnt i det hele tatt får oppslutning. Men KRFeren er kanskje en dødene rase? de drar iallefall litt på åra, mange av dem.

  SvarSlett
 2. Syns ikke SV/SU burde erte andre for å være små og virkelighetsfjerne...

  SvarSlett
 3. Mirakelkandidat!

  Regner med at denne praktpredikanten heller ikke går av veien for å omfavne dommedagskrigerne i den israelske regjeringen? Eller abortering av fosterdrapsleger?

  Varme hilsner fra Sørlandet!

  SvarSlett