tirsdag 5. oktober 2010

Feministisk sjølforsvar i skolen

Regjeringa gjev pengar i statsbudsjettet til feministisk sjølforsvar i skolen. Det er eit konkret og viktig tiltak for å få auka merksemd om vald mot kvinner og seksuell trakassering allereie i skolen, og ein viktig siger for SU.

Høgre har sjølvsagt fått hetta av tanken på at skolen skal drive med noko anna enn tavleundervising av algebra. Linda Hofstad Helleland frå pengepartiet har " sympati for tanken om at jenter må lære seg teknikker for selvforsvar, men samtidig er det et problem i norsk skole at vi ikke klarer å fokusere nok på basisfag, som matte norsk og engelsk."

Med andre ord, seksuell trakassering er heilt ok, så lenge offeret er flink i matte.

1 kommentar:

  1. Vel, kanskje Linda Hofstad Helleland hadde hatt bruk på er selvforsvarskurs, så hun kunne gitt deg en med flathånda for et slikt infantilt og misogynt personangrep.

    Poenget er nemlig at skoledagen er full men elevene lærer allikevel ikke nok. Om SU ønsker selvforsvarskurs og/eller 'bevisstgjøring' kan regjeringen bevilge penger til kveldskurs, helgekurs eller hva, for alle jentene som ønsker det.

    Men uansett er et "feministisk sjølforsvar" bare et tynt plaster på det såret uhemmet innvandring har påført norske jenters hverdag.

    SvarSlett