mandag 23. august 2010

Respekt for yrkesfag

Denne veka startar SUs skolestartkampanje. Vi krev lovfesta rett til lærlingplass, meir praksis i opplæringa og gratis skole også på yrkesfag. Det er eit spørsmål om respekt.

Berre i Oslo og Akershus er 900 utan tilbod om lærlingplass i år. Alle elevar skal ha lik rett til å fullføre vidaregåande opplæring. Difor krev SU at retten til lærlingplass lovfestast og at det vert gjennomført ein lærlingreform som sikrar at alle som treng det ein lærestad.

Vidaregåande skole skal vere gratis. Det har SU saman med elevrørsla kjempa for i mange år. Difor var det ein stor siger når den raud-grøne regjeringa i 2007 innførte gratis læremiddel i vidaregåande. Men i dag er det altfor mange elevar på yrkesfag som framleis må betale store pengar for utstyr som trengs i undervisninga. Vi meiner at gratis betyr gratis, og vidaregåande utdanning i Noreg skal vere gratis, for alle.

Til sist skal vi også legge vekt på innhaldet i skolen. Høgresida meiner at kunnskap er det samme som akademia, og at alle utfordringar vi møter i framtida må løysast ved å dumpe nye lass med bokleg teori på norske elevar. SU meiner at skolen skal vere for alle, og at undervisninga må gjerast meir praktisk enn i dag. Kunnskap er ikkje det samme som teori.

1 kommentar:

  1. Så hvordan skal lovfestet rett til lærlingeplass organiseres? Med tradisjonell sosialistisk vold og tvang, denne gang rettet mot private bedrifter. Det er måten å møte arbeidslivet på; å være pliktansatt og hatet av både arbeidsgiver og kolleger.

    Norske Rørleggerbedrifters Landsforening og Rørentreprenørenes Felleskontor ønsket å starte en friskole (VVS-skolen) fordi de vet hva problemet er og vet hva bransjen trenger. SV sa nei. Det er reaksjonært. Det er sosialistisk.

    SvarSlett